RealEstate Romania

RealEstate Romania oferă

Cadastru si Intabulare

Servicii profesionale si autorizate

Principalele acte care atesta calitatea de proprietar ale oricărui imobil sunt:

actul de dobândire al imobilului
cadastru
intabulare

Lucrările cadastrale sunt necesare obţinerii numărului cadastral în vederea înscrierii în Cartea Funciară a imobilului şi pot fi solicitate pentru:

apartamente
terenuri intravilane şi extravilane
terenuri cu construcţii
pentru actualizarea cărţii funciare cu o construcţie
alipiri/dezlipiri de terenuri sau de construcţii
etc.

Cadastru este un plan tehnic obligatoriu de identificare a suprafeței unui imobil sau teren care se realizează de un cadastrist autorizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară. În documentația cadastrală sunt reprezentate, limitele de proprietate ale imobilului în cauză, vecinătățile, adresa de reperare a imobilului respectiv.

Intabularea este obligatorie pentru deschiderea Cărții Funciare și pentru a înscrie definitiv un drept de proprietate. Lipsa unei intabulări înseamnă că un imobil nu are setul actelor de proprietate complet și nu poate fi înstrăinat sau disponibil pentru alte operațiuni privind dreptul de proprietate al acestuia.

Compare